Comments (8)

 • Aimee
  July 27, 2021

  Ortam Ölçümü
  İş Güvenliği Kanunu kapsamında çıkan “İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar
  Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş sağlığı
  ve güvenirliği tarafından çalışma alanına ve çalışanların bu bölgede maruz kaldığı
  tehlikelerin saptanmasına yönelik lüzumlu denetim, bölge
  ölçümü, araştırma ve tetkiklerin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
  Bakanlık kontrollerinde ya da ana firmanın kontrollerinde işyeri çalışma alanı
  ile ilgili Çalışma Sosyal Emniyet Bakanlığı (İSGÜM) den Yetki sahibi İş
  hijyeni laboratuvarı doğrulusunda verdiği rapor eder istenilmektedir.

  ortam ölçümü

 • MarkJef
  July 27, 2021
 • AnnaJef
  July 27, 2021
 • Aline
  July 27, 2021

  organic hair transplant
  Why Organic Hair Transplant?
  In conventional hair transplant processes, the only focus is the donor
  site, the healthy hair follicles. Grafts are
  obtained and transferred to the hairless area. However, there is decreased fat
  in bald regions that fail to provide nutrition to the follicles.
  If you look closely, you will see that the skin there is closer to the
  bone and emptied. Even though you transfer new hair
  follicles, the likelihood of success would be very low.
  organic hair transplant

 • JimJef
  July 27, 2021
 • JaneJef
  July 27, 2021
 • JoeJef
  July 27, 2021
 • IvyJef
  July 28, 2021

Leave comment